ReadyPlanet.com
dot
ประวัติอาจารย์
dot
bulletประวัติอาจารย์หยังกง
bulletประวัติอาจารย์จางจื่อน่ำ
bulletประวัติอาจารย์ เซ้าคังเจี๋ย
dot
บทความของอาจารย์ท่านอื่นๆ
dot
bulletบทความ อ.เชียร บางบอน
bulletบทความ อ.ฮิม เมืองเลย
dot
รวมลิงค์
dot
bulletsanook.com
bulletpayakorn.com
bulletmeesook.com
bullethunsa.com
bulletpantip.com
dot
รับข่าวสาร

dot


Software บน Pocket PC / Plam
โรจน์ จินตมาศ

ดูดวง,โหราศาสตร์,ยูเรเนี่ยน,กาลโยค,พยากรณ์ฟุตบอลบทความลายมือ ตอนที่ 11 เส้นลายมือของนักการเมืองอาชีพ article

เส้นลายมือของนักการเมืองอาชีพ

     บุคคลที่จะเป็นนักการเมืองได้อย่างน้อยต้องมีความสนใจทางการเมือง มีอุดมการณ์ที่จะทำงานเพื่อสังคม เพื่อบ้านเมืองและที่หนีไม่พ้นคือเรื่องของเกียรติยศ ชื่อเสียง แต่การเมืองในบ้านเราเป็นประเภทวัตถุนิยมเสียส่วนมาก เพราะการได้เป็นนักการเมืองก็เท่ากับเป็นเจ้าของประเทศด้วย ทำอะไรก็ได้โดยใช้กฎหมายในทางที่ผิด เอาช่องโหว่ของกฎหมายมาเป็นเกราะป้องกันตนเอง ในบทความตอนนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับลายมือของนักการเมืองว่าควรมีลักษณะอย่างไร มีเส้นอะไรบ้าง เพราะอะไร โดยจะแยกเป็นหัวข้อดังนี้

 1. รูปฝ่ามือ ควรเป็นลักษณะของฝ่ามือทำประโยชน์มากที่สุด แม้ว่าจะเป็นฝ่ามือผสมก็ตาม แต่ต้องมีสัดส่วนของฝ่ามือทำประโยชน์มากกว่าฝ่ามือชนิดอื่นๆ เพราะจะต้องใช้ความคิดควบคู่ไปกับการปฏิบัติพร้อมๆกัน เพื่อสร้างผลงานในเชิงพัฒนาและสร้างสรรค์ให้ประเทศชาติและมีความเสียสละเพื่อสังคมหรือประชาชน และฝ่ามือประเภทนี้ชอบสร้างงานให้ผู้อื่น และมีความมานะพยายามอย่างต่อเนื่อง และนิ้วชี้ควรเสมอกับนิ้วนาง เพราะมีความฉลาดเท่าทันเล่ห์เหลี่ยมผู้อื่นแต่ไม่คิดเอาเปรียบใคร แต่ถ้านิ้วชี้ยาวกว่านิ้วนาง มักจะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่า และมักมีนิสัยคดโกง เป็นคนเล่ห์เหลี่ยมจัด
 2. เส้นชีวิต เส้นสมอง และเส้นใจ ทั้งมือซ้ายและมือขวาต้องมีความชัดเจน และลักษณะของเส้นมีความใกล้เคียงกัน คือความโค้ง ความยาว ความกว้าง ความลึก ต้องไม่แตกต่างกันมากนัก ถ้ามือซ้ายเป็นแบบหนึ่ง มือขวาเป็นอีกแบบหนึ่ง บุคคลนั้นมีนิสัยไม่แน่นอน เราจะแยกอธิบายในแต่ละเส้นดังนี้
  • เส้นชีวิต ต้องยาวไม่ขาดช่วง ไม่เป็นเส้นประหรือเส้นแตก เนื่องจากนักการเมืองต้องมีความอดทน มีความมุ่งมั่นในงานและอาชีพ ไม่เปลี่ยนง่ายๆ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และควรมีเส้นตั้งที่เส้นชีวิต ซึ่งมีความยาวพอสมควร เพราะหมายถึงความสำเร็จในหน้าที่การงาน เกิดจากความสามารถของตนเป็นหลัก มิใช่การฉกฉวยเอาผลงาน หรือโอกาสจากผู้อื่น
  • เส้นสมอง ควรมีจุดกำเนิดใต้เนินพฤหัสและเชื่อมติดกับเส้นชีวิต เพราะต้องมีความกล้าในการตัดสินใจ และยึดกฏระเบียบของบ้านเมือง ความโค้งของเส้นสมอง ควรได้รูปที่สวยงาม ไม่คดไปมา ปลายเส้นสมอง ควรยาวถึงกึ่งกลางของเนินจันทร์ หรืออยู่ระหว่างเนินจันทร์และเนินอังคารสูง ซึ่งเป็นลักษณะของผู้ที่มีความคิด สติปัญญาที่เฉียบแหลม สามารถวางแผนงานในอนาคตได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีความจำที่แม่นยำ อย่างน้อยก็ยังจำได้ว่าก่อนจะเป็นสส. หรือรัฐมนตรี ได้ให้คำมั่นสัญญาอะไรไว้กับประชรชน นอกจากนี้ยังมีวาทะศิลป์ในการเจรจาโน้มน้าวจิตใจคนด้วยหลักการและเหตุผล ที่เป็นไปได้ ถ้าหากว่าเส้นสมองเป็นเส้นตรงชี้ไปเนินอังคารสูง หรือปลายเส้นตวัดขึ้นไปที่เนินพุธ ก็จะมีความใจร้อน เอาแต่อารมณ์ตนเป็นใหญ่ แม้ว่าจะมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดก็ตามแต่ถ้ามีอำนาจมากอาจจะเป็นเผด็จการได้
  • เส้นใจ ควรจะมีความชัดเจน ไม่เป็นเส้นแตกหรือเส้นประ เช่นกัน โดยเส้นใจควรแตกเป็นหางลูกศรหรือคล้ายก้างปลา ก็จะมีความคิดสร้างสรรค์มองการณ์ไกล มีระเบียบมีขั้นตอนในการทำงานจนสำเร็จ ส่วนปลายของเส้นใจต้องยาวและแตกสาขาออกสวยงาม เนื่องจากต้องแบกรับภาระหลายด้านต้องรับผิดชอบงานหลายๆอย่าง
 3. เส้นวาสนา ต้องยาวต่อเนื่อง ไม่ขาดตอนและมีเส้นเสริมรายล้อมอยู่ข้างๆ และเนินพุธก็ต้องมีเส้นตั้งหลายเส้น เพื่อความสำเร็จในอาชีพอย่างต่อเนื่อง และมีความมั่นคงในฐานะทางการเงิน อย่างน้อยก็ไม่เดือดร้อนเรื่องเงินทอง เว้นเสียแต่จะใช้เงินซื้อเสียงไปก่อนหน้านี้
 4. เนินอาทิตย์ต้องนูนเด่นเส้นอาทิตย์ต้องยาว เพราะต้องมีลักษณะของการเป็นผู้นำ มีอำนาจบารมี และเส้นอาทิตย์อาจจะมีต้นกำเนิดอยู่ที่เส้นชีวิตหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องมีเส้นเสริมอยู่ข้างๆเส้นอาทิตย์หลายๆเส้น ปลายของเส้นอาทิตย์ควรแตกเป็นช่อที่เนินอาทิตย์ เพราะต้องมีอำนาจบารมี มีลูกน้องบริวารมากมาย และที่สำคัญต้องมีความเป็นนักการทูตอยู่ในตัว นอกจากนี้ควรจะมีดาวเกียรติยศ อยู่ในเนินอาทิตย์นี้ด้วย ก็จะช่วยส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จได้ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้
 5. ปลายนิ้วก้อยต้องมีเส้นตั้ง และเนินจันทร์ก็ต้องมีเส้นอุปถัมภ์ เส้นจินตนาการ ซึ่งหมายถึงการเจรจาที่ต้องคิดก่อนที่จะเปล่งวาจาออกไป และได้รับความนิยมชมชอบกลับมาจากผู้ฟัง ซึ่งก็คือประชาชน แต่ถ้าหากว่าเส้นสมองยาวมากแล้วปลายเส้นเกือบตกขอบของเนินจันทร์ บุคคลประเภทนี้จะเอาแต่พูดขายฝัน ขายจินตนาการไปวันๆเท่านั้น
 6. เนินพฤหัสต้องนูนและกว้างเช่นกัน บริเวณเนินนี้ต้องมีเส้นตั้งหรือเส้นความสามารถตั้งแต่ 2 เส้นและยาวเกือบถึงข้อโคนนิ้วชี้ หมายถึงการสร้างชื่อเสียงสร้างผลงานด้วยความกระตือรือร้น นอกจากนี้ต้องมีเส้นโค้งจากด้านบนของเนินลงมา ซึ่งหมายถึงมีความเลื่อมใสในศาสนา รักความยุติธรรม และมักต้องแบกรับภาระของผู้อื่นก็คือประชาชน แต่ระยะห่างของเส้นใจกับเส้นสมอง ต้องมีระยะห่างกันพอสมควร มิฉะนั้นใจคออาจจะคับแคบ และความเอื้ออารีต่อบุคคลอื่น
 7. ระหว่างนิ้วชี้และนิ้วกลางต้องมีเส้นการศึกษาหลายเส้น เพื่อการใฝ่รู้ใฝ่เรียนศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ เพราะต้องเอาความรู้มาพัฒนาความคิด และเอาความคิดมาพัฒนาประเทศ ไม่ใช่เรียนเพื่อนำเอาวุฒิการศึกษามาเป็นเอกสารประกอบการลงสมัครรับเลือกตั้งเท่านั้น
 8. เมื่อเป็นนักการเมืองก็ต้องมีเส้นนักการเมือง หรือความสนใจทางการเมือง คือเส้นที่วิ่งจากเนินพฤหัสไปหาเนินเสาร์ หรืออาจมีรูปสามเหลี่ยมที่เนินเสาร์ก็ได้ นอกจากนี้การเป็นนักการเมืองก็ต้องมีอุดมการณ์ที่แน่นอน ดังนั้นรูปเครื่องหมายคูณตรงกลางใจมือ ควรลึกและชัดเจน ทั้งมือซ้ายและมือขวา ก็จะทำงานด้วยอุดมการณ์ที่ตั้งไว้ไม่เปลี่ยนแปลงแนวความคิดง่ายๆ หรือกลับไปมาตามผลประโยชน์ที่พรรคการเมืองเสนอมาให้
 9. 9 มีเนินอังคารสูงที่นูนเด่น เป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ และมีเส้นตั้งหลายๆเส้นไปตัดเส้นขวาง ก็จะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาได้สำเร็จ นอกจากนี้ควรมีเส้นจากเนินอังคารสูงวิ่งไปที่เนินอาทิตย์ หรือเนินเสาร์ เส้นใดเส้นหนึ่ง เนื่องจากการเลือกตั้งต้องมีความเสี่ยงและมีการแข่งขัน ดังนั้นเส้นทั้งสองจึงหมายถึงความสำเร็จที่ได้ต้องมีการต่อสู้ ฝ่าฟันอุปสรรค มีการแข่งขันเกิดขี้น
 10. เส้นที่มีความสำคัญไม่แพ้เส้นอื่น ก็คือ เส้นคู่ครองที่เนินศุกร์ ควรเป็นเส้นที่ยาวพอสมควร ซึ่งแสดงถึงคู่ครอง ที่สามารถช่วยเหลืองานเราได้ และเส้นสมรสก็ไม่ควรแตกปลาย เพราะความคิดเห็นก็จะไม่ไปตามแนวทางเดียวกัน แต่ถ้าหากเส้นคู่ครองถูกตัด หรือมีเส้นซ้อนถี่ๆหลายๆเส้น ก็จะมีปัญหาในความรักเกิดขึ้น ทำให้เสียชื่อเสียง เสียภาพพจน์ เนื่องจากภรรยาก็คือกองหนุนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักการเมืองหลายๆท่าน นอกจากนี้ควรจะมีเส้นลาภสักการะ คือเส้นที่คล้ายเส้นสมรส แต่ยาวกว่าและปลายเส้นวิ่งไปที่เนินเสาร์ หรือเส้นที่วิ่งจากเนินพฤหัสไปหาเนินอาทิตย์ เพราะเมื่อคิดโครงการหรือนำเสนอโครงการต่างๆก็จะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุน

     ทั้ง 10 ข้อนี้เป็นหลักเกณฑ์ของลายมือบุคคลที่เป็นนักการเมืองส่วนใหญ่มีอยู่ในฝ่ามือ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งกันทุกคน ซึ่งยังต้องพิจารณาละเอียดลงไปอีกว่า ตำแหน่งจุดอายุในขณะนี้ถูกเส้นอุปสรรคตัดขวางหรือไม่ และแต่ละเส้นมีความสัมพันธ์ในการส่งเสริมกันเพียงใด

อ.แป้ง บ้านฮวงจุ้ย

 
ลายลักษณ์หัตถศาสตร์

บทความลายมือ ตอนที่ 1 ประวัติความเป็นมาของวิชาหัตถศาสตร์ article
บทความลายมือ ตอนที่ 2 การแบ่งเนินต่างๆบนฝ่ามือ article
บทความลายมือ ตอนที่ 3 ความหมายของเส้นลายมือ article
บทความลายมือ ตอนที่ 4 (วิเคราะห์ลายมือ) article
บทความลายมือ ตอนที่ 5 (วิเคราะห์ลายมือ) article
บทความลายมือ ตอนที่ 6 (วิเคราะห์ลายมือ) article
บทความลายมือ ตอนที่ 7 (วิเคราะห์ลายมือ) article
บทความลายมือ ตอนที่ 8 (วิเคราะห์ลายมือ) article
บทความลายมือ ตอนที่ 9 การเปลี่ยนแปลงของเส้นลายมือ article
บทความลายมือ ตอนที่ 10 ตอนจุดดำบนฝ่ามือ article
บทความลายมือ ตอนที่ 12 ลายมือแอร์โฮสเตส article
เล็บมือ กับ สุขภาพ ตอนที่ 1 article