ReadyPlanet.com
dot
ประวัติอาจารย์
dot
bulletประวัติอาจารย์หยังกง
bulletประวัติอาจารย์จางจื่อน่ำ
bulletประวัติอาจารย์ เซ้าคังเจี๋ย
dot
บทความของอาจารย์ท่านอื่นๆ
dot
bulletบทความ อ.เชียร บางบอน
bulletบทความ อ.ฮิม เมืองเลย
dot
รวมลิงค์
dot
bulletsanook.com
bulletpayakorn.com
bulletmeesook.com
bullethunsa.com
bulletpantip.com
dot
รับข่าวสาร

dot


Software บน Pocket PC / Plam
โรจน์ จินตมาศ

ดูดวง,โหราศาสตร์,ยูเรเนี่ยน,กาลโยค,พยากรณ์ฟุตบอลไม้บรรทัดจีน หลู่ปังเชียะ article

ไม้บรรทัดจีน หลู่ปังเชียะ
     เมื่อหลายวันก่อนมีเพื่อน ๆ ที่เรียนฮวงจุ้ยได้มีการโทรศัพท์มาสอบถามเกี่ยวกับการใช้งาน ไม้บรรทัดจีน หรือ ตลับเมตรจีน ซึ่งผู้เรียนฮวงจุ้ยจะรู้จัก ในชื่อเรียก "หลู่ปัง" ตลับเมตรจีน สำหรับการวัดเพื่อความเป็นมงคล

     ไม้บรรทัดหลู่ปัง เป็นมรดกทางภูมิปัญญาทางด้านการหามาตราฐานการวัดความยาว เพื่อความเป็นสิริมงคลและมาเป็นเครื่องมือส่งเสริมทางด้านฮวงจุ้ย ของท่านปรมาจารย์หลู่ปัง ท่านเกิดในสมัยซ่ง เป็นผู้คิดค้น เพื่อใช้ในงานอาคารสถาปัตย์ก่อสร้าง รวมถึงเครื่องเรือนเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ โดยแยกแยะการให้คุณ และ โทษ ลักษณะต่าง ๆ ตามระยะมิติที่กำหนดไว้ มาตรวัดหลู่ปังเชียะ มีขนาดความยาวต่างจากไม้บรรทัดปัจจุบัน คือประมาณ 43 ซม. หรือ 17 นิ้ว แบ่งออกเป็น 8 ช่วงใหญ่ ๆ แต่ละช่วงจะมีระยะห่างประมาณ 5.5 ซม. มีตัวอักษรกำกับบอกถึงคุณและโทษกำหนดไว้ชัดเจน
     หลู่ปัง สำหรับใช้งานกับบุคคล เป็น ( พลังเอี๊ยง ) จะใช้มิติมงคลวัดเพื่อกำหนดระยะ สิ่งที่สำคัญทางวิชาฮวงจุ้ย คือ ขนาดประตูทางเข้า ขนาดโต๊ะทำงาน ขนาดเตียงนอน และอื่น ๆ รองลงมา เพื่อหวังให้เกิดผลสำเร็จในชีวิต หน้าที่การงาน ส่วนมิติที่ไม่เป็นมงคลก็ควรหลีกเลี่ยงไม่นำมาใช้

      ความหมายในแต่ละส่วนของหลูปัง
     ระยะหลูปังในพลังเอี๊ยงประกอบด้วย 8 ส่วนด้วยกัน โดยแบ่งเป็น 4 ส่วนที่เป็นมงคล และ 4 ส่วนที่ไม่เป็นมงคล รายละเอียดดังต่อไปนี้ อักษรสีแดง หมายถึง ดี อักษรสีดำ หมายถึง ไม่ดี

  ส่วนที่ 1 ไช้ ( 財) หมายถึง ทรัพย์สิน
  • มิติหลู่ปัง เริ่มที่ 0 - 5.37 เซนติเมตร (0 - 2 2/16 นิ้ว)
  • ประกอบด้วย 4 ช่วงย่อย มีระยะเท่ากันตามลำดับดังนี้
  • ช่วงที่ 1 ทำให้ความโชคดีเข้ามา
  • ช่วงที่ 2 ทำให้มั่งคั่งด้วยทรัพย์สิน
  • ช่วงที่ 3 ทำให้มีมนุษย์สัมพันธ์และโชคดี
  • ช่วงที่ 4 ทำให้ร่ำรวยมาก
  ส่วนที่ 2 แป่ ( 病) หมายถึง โรคภัยไข้เจ็บ
  • มิติหลู่ปัง เริ่มที่ 5.38 - 10.74 เซนติเมตร (2 2/16 - 4 4/16 นิ้ว)
  • ประกอบด้วย 4 ช่วงย่อย มีระยะเท่ากันตามลำดับดังนี้
  • ช่วงที่ 1 ทำให้สูญเสียโชคลาภ
  • ช่วงที่ 2 ทำให้เผชิญปัญหาเลวร้าย รุนแรง
  • ช่วงที่ 3 ทำให้รับโทษภัยรุนแรง
  • ช่วงที่ 4 ทำให้กำพร้าและเป็นหม้าย
  ส่วนที่ 3 ลี้ ( 離) หมายถึง พลัดพราก
  • มิติหลู่ปัง เริ่มที่ 10.75 - 16.11 เซนติเมตร (4 4/16 - 6 6/16 นิ้ว)
  • ประกอบด้วย 4 ช่วงย่อย มีระยะเท่ากันตามลำดับดังนี้
  • ช่วงที่ 1 ทำให้สูญเสียความมั่งคั่ง
  • ช่วงที่ 2 ทำให้เงินทองสูญหาย
  • ช่วงที่ 3 ทำให้ถูกหลอกลวงเรื่องเงินทอง
  • ช่วงที่ 4 ทำให้สูญเสียทุกสิ่ง
  ส่วนที่ 4 หงี่ ( 義) หมายถึง คุณธรรม
  • มิติหลู่ปัง เริ่มที่ 16.12 - 21.48 เซนติเมตร (6 6/16 - 8 8/16 นิ้ว)
  • ประกอบด้วย 4 ช่วงย่อย มีระยะเท่ากันตามลำดับดังนี้
  • ช่วงที่ 1 ทำให้ได้ลูกหลาน
  • ช่วงที่ 2 ทำให้กำไรมาก
  • ช่วงที่ 3 ทำให้มีลูกหลานมีพรสวรรค์
  • ช่วงที่ 4 ทำให้โชคดีและร่ำรวยมาก
  ส่วนที่ 5 กัว ( 官) หมายถึง ยศศักดิ์
  • มิติหลู่ปัง เริ่มที่ 21.49 - 26.85 เซนติเมตร (8 8/16 - 10 10/16 นิ้ว)
  • ประกอบด้วย 4 ช่วงย่อย มีระยะเท่ากันตามลำดับดังนี้
  • ช่วงที่ 1 ทำให้มีอาหารอุดมสมบูรณ์
  • ช่วงที่ 2 ทำให้ได้โชคลาภจร
  • ช่วงที่ 3 ทำให้รายได้สูงขึ้น
  • ช่วงที่ 4 ทำให้ร่ำรวยขึ้น
  ส่วนที่ 6 เกียบ ( 劫) หมายถึง พิบัติหรือสูญเสีย
  • มิติหลู่ปัง เริ่มที่ 26.86 - 32.22 เซนติเมตร ( 10 10/16 - 12 11/16 นิ้ว)
  • ประกอบด้วย 4 ช่วงย่อย มีระยะเท่ากันตามลำดับดังนี้
  • ช่วงที่ 1 ทำให้มีความตายและพรากจาก
  • ช่วงที่ 2 ทำให้สูญเสียลูกหลาน
  • ช่วงที่ 3 ทำให้พลัดพรากและสูญเสียงาน
  • ช่วงที่ 4 ทำให้สูญเสียเงินทองทรัพย์สิน
  ส่วนที่ 7 ไห่ ( 害) หมายถึง เภทภัย
  • มิติหลู่ปัง เริ่มที่ 32.23 - 37.50 เซนติเมตร (12 11/16 - 14 13/16 นิ้ว)
  • ประกอบด้วย 4 ช่วงย่อย มีระยะเท่ากันตามลำดับดังนี้
  • ช่วงที่ 1 ทำให้มีความหายนะใหญ่หลวง
  • ช่วงที่ 2 ทำให้สูญเสียชีวิต
  • ช่วงที่ 3 ทำให้มีความเจ็บป่วย
  • ช่วงที่ 4 ทำให้ทะเลาะเบาะแว้งและคดีความ
  ส่วนที่ 8 ปิ้ง ( 本) หมายถึง รากฐาน
  • มิติหลู่ปัง เริ่มที่ 37.60 - 42.96 เซนติเมตร (14 13/16 - 16 15/16 นิ้ว)
  • ประกอบด้วย 4 ช่วงย่อย มีระยะเท่ากันตามลำดับดังนี้
  • ช่วงที่ 1 ทำให้ความมั่งคั่งไหลมา
  • ช่วงที่ 2 ทำให้การงานก้าวหน้า
  • ช่วงที่ 3 ทำให้ความร่ำรวยไหลมา
  • ช่วงที่ 4 ทำให้ทุกสิ่งเพิ่มพูน

     ในส่วนของอักษรสี่ตัว คือ " ไช้ หงี่ กัว และปิ้ง " ถือเป็นตำแหน่งที่เป็นมงคลที่จะนำโชคลาภด้านการเงิน มีลูกหลานที่ดี มีอำนาจบารมีและนำความเจริญรุ่งเรือง ส่วนอักษรอีกสี่ตัวที่เหลือ คือ แป่ ลี้ เกียบ ไห่ ถือเป็นตำแหน่งที่เป็นอัปมงคล จะนำสิ่งเลวร้าย ความเจ็บป่วย ความพลัดพราก การสูญเสีย ความตาย ความหายนะและสุขภาพที่ไม่ดีมาให้ ดังนั้นก็ควรเลือกใช้งานได้ตามความประสงค์นะ
รวมเนื้อหาและบทความ

วิธีคำนวณธาตุของปี article
วิธีคำนวณธาตุของปี article
โปรแกรม ดาวเก้ายุค แจกฟรี article
ประวัติอาจารย์จางจื่อน่ำ article
ประวัติอาจารย์หยังกง article
บริการ ฮวงจุ้ย ดวง และฤกษ์ยาม article
วิธีคำนวณธาตุของปี มะแม 2558 article
ความมหัศจรรย์ของตัวเลขเบอร์โทร article
วิธีคำนวณธาตุของปี article
ฤกษ์ยามทิศทางที่ดี ตามแบบฉีเหมินตุ้นเจี่ย article
การวัดทิศทางและหาจุดศูนย์กลาง article
ประมวลภาพเดินทางไปไต้หวัน article
ดูบ้านประธานบริษัท ตงเหว่ย พร็อบเพอร์ตี้ article
เทศกาล article
ปฏิทินฤกษ์ยาม ประจำเดือน article
ความสำคัญของรูปลักษณ์ article
เข็มทิศ article
เทศกาลกินเจ article
ประวัติอาจารย์ เซ้าคังเจี๋ย article
แหล่งและเกร็ดความรู้ article
เคล็ดวิชาเดินดาว สำนักดาวเหิน article
หนังสือเสิ่นซื่อ article
การใช้หลัวผัน หรือ หล่อแก article
คุยเฟื่องเรื่องดวงจีน article