ReadyPlanet.com
dot
ประวัติอาจารย์
dot
bulletประวัติอาจารย์หยังกง
bulletประวัติอาจารย์จางจื่อน่ำ
bulletประวัติอาจารย์ เซ้าคังเจี๋ย
dot
บทความของอาจารย์ท่านอื่นๆ
dot
bulletบทความ อ.เชียร บางบอน
bulletบทความ อ.ฮิม เมืองเลย
dot
รวมลิงค์
dot
bulletsanook.com
bulletpayakorn.com
bulletmeesook.com
bullethunsa.com
bulletpantip.com
dot
รับข่าวสาร

dot


Software บน Pocket PC / Plam
โรจน์ จินตมาศ

ดูดวง,โหราศาสตร์,ยูเรเนี่ยน,กาลโยค,พยากรณ์ฟุตบอลหาคู่ชีวิต มิตรคู่ใจ article

หาคู่ชีวิต มิตรคู่ใจ

โดย  เชียร  บางบอน

     ความสำเร็จของคนเรานั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกคน แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาใหญ่คือ การที่คนเราจะรักษาความสำเร็จให้ยั่งยืนและมั่นคงไปตลอดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ จะมีหลายปัจจัยที่ทำให้คนเรามีความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้ ซึ่งเราสามารถแบ่งองค์ประกอบแห่งความสำเร็จของมนุษย์ ในแง่มุมของโหราศาสตร์ออกได้หลายประการ  ซึ่งมีหลักสำคัญดังนี้

 1. พฤติกรรมการใช้ชีวิตของตนเอง
 2. การเลือกอาชีพให้เหมาะกับความสามารถของตนเอง
 3. การอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือชุมชนที่เหมาะสม
 4. การเลือกคบมิตรที่ดี
 5. การเลือกคู่ชีวิตที่สมพงษ์ต่อกัน
 6. การเลี้ยงดูบุตรหลานให้เหมาะสม
     คนเรามักจะห่วงว่าชื่อไม่ดี ชีวิตก็เกิดความล้มเหลว หาทำเลที่อยู่อาศัยไม่ดีกิจการก็ล้มเหลว สิ่งเหล่านี้ในทางโหราศาสตร์ก็ถือเป็นปัจจัยหนึ่ง แต่สิ่งที่ใกล้ตัวเราที่จะทำให้ชีวิตเราวิบัติ ล้มเหลวทันตาก็คือบริวารลูกเมีย ก็มักจะเป็นสิ่งที่คนเราไม่พิจารณาหรือให้ความสนใจทั้งๆที่เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมาก ชีวิตคู่เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดในชีวิตคนเรา ในการที่คนเราจะก่อร่างสร้างตัวได้ คู่ครองเป็นพลังที่สำคัญมากที่สุด และเป็นรูปธรรมที่เห็นได้ชัดเจน และจะว่าไปมันเป็นเรื่องที่ชัดเจนและเป็นเรื่องที่เราจับต้องได้มากกว่าเรื่องอื่นๆ ซึ่งเรื่องนี้เราสามารถมองเห็นได้จากคนที่อยู่รอบๆตัวเรา ไม่จำเป็นต้องไปอ่านตำราเล่มไหนๆเลย แต่เราก็มองข้ามไป คนรุ่นใหม่เลือกคู่เพราะความชอบ ความชอบเป็นเรื่องที่ตอบสนองทางด้านอารมณ์ คือให้ความสุขเพียงแค่สุขใจ แต่ชีวิตของคนเรานั้นไม่ได้มีแต่เรื่องสุขใจเท่านั้น มันยังมีเรื่องสุขกายเข้ามาเกี่ยวข้อง สุขใจย่อมต้องคู่กับสุขใจเสมอ ถ้าความสุขใน2ส่วนนี้ไม่สมดุลย์ เช่นความสุขใจไม่มี ผลย่อมไปกระทบกับเรื่องสุขกายไปด้วย  ในด้านตรงข้ามถ้าสุขกายไม่มี ในที่สุดความสุขใจก็ย่อมต้องหมดไปในที่สุดด้วย การเลือกคู่นั้นในทางพุทธศาสนานั้น มีคำแนะนำในเรื่องนี้ไว้ด้วย คู่ที่จะเหมาะสมกับเรานั้นต้องประกอบไปด้วยสิ่งต่อไปนี้
 1. มีศรัทธาสมกัน คือมีความเชื่อในเรื่องศาสนา แนวความคิด ค่านิยม และเจตคติไปในทางเดียวกัน  หรืออย่างน้อยก็สามารถที่จะปรับไปด้วยกันได้
 2. มีศิลเสมอกัน  คือมีความประพฤติมีศิลธรรมจรรยาเหมาะสมกัน ไม่ลักหลั่นหรือแตกต่างกันแบบสุกมีน้ำใจเสมอกัน คือมีความเสียสละ ควงามเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสมอกัน  ไม่มีความคิดเล้กคิดน้อยต่างกันมากจนเกินไป จะเป็นเรืองขัดใจกันเสมอ
 3. มีปัญญาเสมอ  มีความรู้ความเข้าใจ ในสิ่งต่างที่อยู่รอบตัวซึ่งเป็นความรู้หลักๆ ไม่ใช่ความรู้ทางวิชาการ ที่ต่างกัน
     มีคำกล่าวของบัณฑิตทางธรรมท่านหนึ่งได้เคยเขียนบทความที่เกี่ยวกับเรื่องชีวิตคู่ไว้ว่า”สามี – ภรรยาคู่ใดที่สามารถปรับศรัทธา – ความประพฤติ-น้ำใจ และปัญญาได้กลมกลืนกัน ชีวิตคู่ก็จะราบรื่น ชั่วกาลนาน” ในการพิจารณาหาคู่นั้นไม่ใช่เรื่องที่ยากลำบากนัก แต่การที่เราจะหาคนมาเป็นคนคู่ใจ คู่กาย เป็นปัญญา เป็นเพื่อน เป้นผู้พึ่งพา เปนผุ้นำ และเป็นพ่อแม่ที่ดีกับบุตรนั้น ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากที่เราจะหาพบ เพราะเรื่องความรักเป็นเรื่องจิตใจไม่ใช่เรื่องของเหตุผล คนที่แต่งงานกันส่วนมากจะให้น้ำหนักในเรื่องจิตใจ และจะมองโลกเป็นเรื่องสดใส เป็นเรื่องดีงาม คิดฝันว่าจะอยู่ร่วมกันจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องความคิดที่ตั้งอยู่บนฐานของอารมณ์มากกว่าเหตุผล ในสังคมปัจจุบันมันกลับไม่ใช่เรื่องที่อารมณ์ของคนสามารถมาแก้ไขหรือชดเชยได้ คนเมื่อร่วมชีวิตกันแล้ว จะถูกผลกระทบทั้งจากภายในครอบครัวและภายนอกครอบครัว ครอบครัวที่ไม่มีรากฐานที่มั่นคงหรือมีศิลแบบตามที่ยกมา ย่อมไม่สามารถตั้งมั่นได้  ปัญหาที่คนหย่าร้างกันในปัจจุบัน มักจะลงที่คำว่า ทัศนคติไม่ตรงกัน  แล้วเลิกกัน แต่มันน่าแปลกตรงที่ว่าตอนที่คนสองคนคบกันจนกว่าจะมาถึงการแต่งงาน เราดูกันไม่ออกหรือว่าทัศนคติไม่ตรงกัน ต้องรอจนถึงแต่งงานมีลูกมีเต้าแล้วมาหย่าร้างกัน ซึ่งก็จะมีผลบานปลายไปถึงกับครอบครัวเครือญาติทั้งสองฝ่ายต้องมาโกรธกัน ลูกๆที่เกิดมาพบกับปัญหาครอบครัว  โตขึ้นก็เป็นเด็กมีปัญหา และอาจจะทำให้เดือดร้อนถึงถึงสังคมส่วนรวม
     ในทางโหราศาสตร์เรานั้นมีวิชาที่ว่าด้วยการสมพงษ์ดวงชะตา คำว่าสมพงษ์คือหลักวิชาที่ว่าด้วยการวิเคราะห์ ความเข้ากันได้ของดวงชะตาระหว่างคน 2 คน ว่าเมื่อมาร่วมกิจกรรมกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้น ซึ่งเรื่องนี้ครอบคุมไปถึง การสมรส การร่วมทุน  การรับบุตรบุญธรรม ตลอดถึงเรื่องต่างๆที่ต้องใช้คนมากกว่าหนึ่งคนมาร่วมกิจกรรมกัน ในบทนี้เราจะเน้นเฉพาะเรื่องการสมรสเท่านั้น ทางโหราศาสตร์เราได้บัญญัติวิชาว่าด้วยเรื่องการวิเคราะห์สมพงษ์ในการครองคู่กันไว้ 5 ข้อ ดังนี้
 1. ความเจริญก้าวหน้าทางด้านการงานและทรัพย์สิน
 2. ความเข้ากันได้ทางรสนิยม
 3. ความเข้ากันได้ทางด้านสังคมและเครือญาติ
 4. ความเข้ากันได้ทางเพศสัมพันธ์
 5. ความสามารถที่จะมีบุตรหลานที่ดี
     หลักวิชาที่ว่าไว้นี้ ผมคงไม่สามารถนำมาอธิบายได้จนครบถ้วน เนื่องจากเป็นเพียงแค่การเขียนบทควมเท่านั้น และบางเรื่อง ก.บ.ว. อาจจะขอเซ็นเซอร์ด้วย(แฮะๆๆจริงนะจะบอกให้) และก็ไม่น่านำมาเผยแพร่เป็นการทั่วไปเพราะหมิ่นเหม่กับเรื่องอนาจาร บับนี้คงมีจุดมุ่งหมายเขียนเป็นข้อคิดสะกิดใจเท่านั้น เรามาพิจารณาดวงที่รักกันตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาแล้วมาแต่งงานกันดูว่าเกิดอะไรขึ้น

     ชาย เกิดเสาร์ ที่  22 ต.ค. 2520  เวลา 11.40 น.             หญิง เกิดพุธที่ 4 เม.ย. 2522  เวลา 11.41  น.
   

ตัวอย่าง โปรแกรมดวงไทยนิรายะนะ 1.2 สำหรับเครื่องปาล์ม Palm

      ดวงสองคนนี้รักกันตั้งแต่เป็นนักศึกษา และตั้งใจว่าเมื่อจนมามีการมีงานทำจะแต่งงานกัน ฝ่ายชายเรียนจบทางการตลาด ฝ่ายหญิงเรียนจบทางด้านอาชีวศึกษาแต่ก็ไม่ได้ทำงานบริษัทแต่หันมาดำเนินกิจการส่วนตัว โดยมาเป็นแม่ค้าขายอาหารซึ่งก็มีรายได้ดี จนเมื่อเห็นว่ามีหลักฐานและรายได้พอเลี้ยงครอบครัวแล้ว จึงมีการแต่งงานกัน ที่นี้เราลองมาวิเคราะห์ดูว่า ชีวิตสมรสทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างไร เราลองมาวิเคราะห์กันดู
     ขั้นตอนที่ 1  การวิเคราะห์พื้นดวง
     ฝ่ายชาย

 1. ดาว ๕ เล็งลัคนา ฝ่ายชายเป็นคนที่มีคนช่วยเหลืออยู่เสมอ เป็นคนที่มักจะเกิดโชคในเรื่องเงินทอง ดาว ๕ เป็นตนุและเป็นประ การมีโชคเป็นเรื่องไม่คงทน ไม่ยั่งยืน ตนุเป็นประ เจ้าตัวจะทำตนเองให้เกิดความตกต่ำลง เพราะความไม่อดทน หรือเป็นพวกดีแต่พูด
 2. ดาว ๒ เป็นเจ้าเรือนมรณะโยคหน้า จะต้องพบกับความเดือดร้อนหรือพบกับความเสียหาย  โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับสตรี
 3. ดาว ๖ เรื่องความรักเป็นนิจ กุมดาว ๘ เป็นคู่ชู้ ชีวิตมักจะมีเรื่องพัวพันกับเรื่องชู้สาว ดาว ๘ เป็นเจ้าเรือนสหัชชะ กุมดาว ๖ เป็นเจ้าเรือนอริ และลาภะ  ชอบสังคมที่เกี่ยวข้องกับอบายมุข จะเดือดร้อนเป็นหนี้สิน และกระทบไปถึงอาชีพการงาน (ในภพกัมมะ)
 4. ดาว ๔ เจ้าเรือนปัตนิ กุมดาว ๐ ชีวิตครอบครัวไม่มั่นคงนัก ดาว ๕ ตนุเบียนภพปัตนิ เจ้าตัวจะเป็นเครื่องถ่วงคู่ครอง  ดาว ๖, ๘ อยู่เรือนดาว ๔ เท่ากับเรื่องอบายมุขจะกลายเป็นปัญหาในชีวิตครอบครัว
     ฝ่ายหญิง
 1. ดาว ๒ กุมลัคนา เป็นเจ้าเรือนกดุมภะ เจ้าชะตาเป็นคนที่มีโชคในเรื่องการเงิน  มักจะหาเงินได้ง่ายๆ หรือมีช่องทางหาเงินอยู่เสมอ  ดาว ๒ กุมลัคน์จึงเป็นคนมีเสนห์คนอบคบหา
 2. ดาว ๔ ตนุลัคน์เป็นประ เจ้าตัวมักจะเป็นคนที่ไม่อดทน หรือเป็นคนที่เปลี่ยนความคิดง่าย ทำอะไรไม่นานก็จะเปลี่ยน ชอบคิดการใหญ่  ดาว ๓ กุมดาว ๔ เป็นคู่วิวาท  ดาว ๓ เป็นเจ้าเรือนอริ และลาภะ เธอมักจะเกิดเรื่องเป็นปากเสียงกับเพื่อนในเรื่องการเงินหรือเรื่องธุรกิจได้เสมอ ดาว ๑ สหัชชะ  กุม ดาว ๔ พี่น้องของเธอจะมาพึ่งพาในเรื่องการงานของเธอหรือมีโอกาสที่จะนำพี่น้องมาร่วมงานกัน แต่อาจจะต้องระวังเป็นปากเสียงกันเพราะเรื่องเงินๆทองๆ
 3. ดาว ๕ เป็นอุจในภพกดุมภะ  ดาว ๕ เป็นเจ้าเรือนปัตนิ อยู่ภพกดุมภะ คู่ครองมักจะมักจะมาอาศัยพึ่งพาเงินของของเธออยู่เสมอและจะพึ่งพาทีละมากๆ  ดาว ๕ เป็นเจ้าเรือนกัมมะ อยู่ในภพกดุมภะเป็นอุจ เธอจะมีความสำเร็จในเรื่องอาชีพที่จะจากกิจการเล็กๆไปสู่กิจการใหญ่
 4. ดาว ๕ ปัตนิอยู่ในภพกดุมภะของเธอ คู่ครองมักจะมาสร้างภาระหรือมาพึ่งพาเรื่องเงินของเธอ ดาว ๓ อริร่วมดาว ๕ คู่ครองมักจะมีปัญหาในเรื่องรายได้และการเงินอยู่เสมอ ดาว ๑ สหัชชะร่วมดาว ๕ คู่ครองมักจะเป็นคนมีสังคมมากและเป็นสังคมแบบมีหน้ามีตา  ดาว ๔ ตนุและพันธุร่วมดาว ๕ ปัตนิ ชีวิตของเธอมักจะยากจนลงเพราะคู่ครองทำตัวหรูหรา ใช้เงินใช้ทองฟุ่มเฟือย (ดาว ๕ เป็นอุจในภพกดุมภะ)
     จากตัวอย่างทั้งสองดวงจะเห็นภาพความไม่ค่อยราบรื่นนัก  ซึ่งเราพอสรุปทั้ง 2 ดวงนี้ได้ว่า
 1. ฝ่ายชายเป็นคนที่ไม่อดทนมักจะทำงานได้ไม่นานก็เปลี่ยนหรือออกจากงาน
 2. ฝ่ายชายมีโอกาสที่จะสร้างหนี้สินเพราะเรื่องอบายมุข ชู้สาว หรือพนัน และจะเป็นภาระทางการเงินของฝ่ายหญิง
 3. ฝ่ายชายมีโอกาสที่จะแตกแยกกับฝ่ายหญิง
     การดูพื้นดวงเห็นได้ว่าฝ่ายชายไม่เหมาะที่จะเป็นคู่ครองแน่นอน แต่เมื่อมาใช้ชีวิตร่วมกันผลกระทบจะเกิดอย่างไร เราก็ลองมากระทบตามทฤษฎีดวงสมพงษ์
     โดยเริ่มทางฝ่ายหญิงก่อน เมื่อฝ่ายหญิงอยู่ร่วมกับฝ่ายชายสิ่งใดจะเกิดขึ้น
     พิจารณาในด้านลบ
 1. ดาว ๔ กาลีของฝ่ายชายอยู่ในราศีตุลย์ของฝ่ายหญิง ดาว ๖ เจ้าเรือนของฝ่ายหญิงเป็นเจ้าเรือนปุตตะ ฝ่ายหญิงจะไม่มีบุตรหลาน
 2. ดาว ๖ ฝ่ายหญิงเป็น มูละ จะเดือดร้อนในเรื่องหลักฐาน ที่อยู่อาศัย ดาว ๖ ฝ่ายหญิงไปอยู่ในภพศุภะเรือนดาว ๘ จะเดือดร้อนในเรื่องการค้ำหชประกันและการจำนองหลักฐาน
 3. ดาว ๒ ฝ่ายหยิงถูกดาว ๔ กาลีฝ่ายชายตรีโกณฑ์ถึง ดาว ๒ ฝ่ยหยิงเป็นเจ้าเรือนกดุมภะ การเงินฝ่ายหญิงจะเดือดร้อนเสียหายอยู่เสมอ ดาว ๒ เป็นมนตรี ผู้ใหญ่ของฝ่ายหญิงก็จะเกลียดชังฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย
     ด้านดี
 1. ดาว ๖ ศรีฝ่ายชายเป็นนิจ ซึ่งทำให่คุณของดสง ๖ ลดน้อยถอยลง ดาว ๖ ฝ่ายชายอยู่ในเรือนพันธุฝ่ายหญิง ฝ่ายจะช่วยฝ่ายหญิงสร้างหลักฐาน ดาว ๔ ของฝ่ายหญิงเป็นประร่วมด้วย จะย่อมหมายถึงผลที่ได้ก็ไม่สู้จะช่วยได้มากมายนัก
 2. ดาว ๖ อยู่เรือนดาว ๔ เป็นกาลีฝ่ายหญิง สิ่งที่ฝ่ายชายช่วยเหลือจึงไม่มีประโยชน์ต่อฝ่ายหญิง หรือเป็นเรื่องที่ฝ่ายหญิงไม่ต้องการ

     การแต่งงานครั้งนี้ฝ่ายหญิงมีแต่โทษไม่มีประโยชน์ทั้งสิ้น
     พิจารณาในด้านฝ่ายชายบ้าง เมื่อต้องใช้ชีวิตกับฝ่ายหญิง 
     ในด้านเสีย

 1. ดาว ๓ กาลีฝ่ายหญิงอยู่ในภพพันธุราศีมีนเรือนดาว ๕ ฝ่ายชาย เมื่อฝ่ายชายอยู่ร่วมกับฝ่ายหญิงก็จะมีปัยหาในเรื่องความมั่นคงหลักฐาน  ดาว ๕ เป็นตนุ ตนเองก็เดือดร้อนในเรื่องหลักฐานและความมั่นคงอยู่เสมอ และระบาดไปถึงเคริอญาติ
 2. ดาว ๓ ในเรือนดาว ๕ เป็นอายุ ชีวิตของเขาต้องมีแต่เรื่องกังวลในเรื่องความมั่นคงของตัวเอง
 3. ดาว ๓ หญิงเล็ง ดาว ๘ สหัชชะชาย เจ้าตัวมักจะมีปัญหากับพี่น้อง หรือพี่น้องไม่ชอบฝ่ายหญิง ดาว ๘ เป็นเดช จะมักจะเกิดเรื่องวิวาทกันรุนแรงเสมอๆ
 4. ดาว ๓ ฝ่ายหญิงเล็งดาว ๖ ลาภะและอริฝ่ายชาย ฝ่ายชายใกจะมีปัญหาในเรื่องหนี้สิน และล้มเหลวในด้านความสำเร็จอยู่เสมอ

     เมื่อฝ่ายชายอยู่กับฝ่ายหญิงชีวิตก็ไม่ประสบความสำเร็จ มักจะเกิดปัญหาในเรื่องหนี้สินและพี่น้องก็ไม่ถูกกัน  ชีวิตตนเองก็ไม่มั่นคง
     ทีนี้เราก็พอสรุปได้ว่าสองคนนี้อยู่ด้วยกันก็จะมีสภาพแบบเตี้ยอุ้มค่อย ฝ่ายหญิงแม้มีความสามารถเท่าใดก็ย่อมล้มเหลวกับการที่ต้องแบกภาระของฝ่ายชาย ส่วนฝ่ายชายก็ไม่สามารถสร้างความสำเร็จให้แก่ตัวเองได้เมื่อมาอยู่กับฝ่ายหญิง มีสภาพเหมือนกาฝากตลอดเวลา ในปัจจุบันฝ่ายชายลาออกจากงาน และอาสาว่าจะมาช่วยกิจการฝ่ายหญิง แต่เมื่อทำไปสักพักก็ว่าตนเองไม่ถนัด จึงขอเงินฝ่ายหญิงไปซื้อรถปิคอัพเพื่อทำกิจการส่งของ แต่ทำไม่นานกว่าไม่มีลูกค้าก็เลิกทำ ฝ่ายหญิงต้องหาเงินมาเปิดร้านขายโทรศัพท์มือถือให้ฝ่ายชาย แต่ฝ่ายชายก็ทำไม่นานหาว่าอายที่จะพูดกับลูกค้าตนเองไม่ถนัด ฝ่ายหญิงในปัจจุบันจึงต้องวุ่นอยู่กับกิจการร้านอาหารและร้านขายมือถือ จนญาติผู้ใหญ่ไม่พอใจให้เลิกกับฝ่ายชาย มิฉะนั้นจะไม่ยกกิจการร้านอาหารที่ทำอยู่ให้ฝ่ายหญิงอีก ปัจจุบันเธอมีปัญหาในเรื่องหนี้สินมี่ว่าจะเรื่องผ่อนรถ การนำที่อยู่ไปจำนองเพื่อมาลงทุนกิจการ และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาใหญ่กับฝ่ายหญิง เพราะทรัพย์สินเป็นชื่อของฝ่ายหญิงทั้งหมด
     เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า รักนะใช้หนี้ไม่ได้  เงินสิจ้ะใช้หนี้ได้แน่นอน คนที่คิดอยากแต่งงานอย่างไรก็ลองดูสมพงษ์สักนิด อย่างน้อยก็พอจะหาทางหนีทีไล่ไว้ได้บ้าง เผื่ออย่างไรจะได้แก้ปัญหาได้ เรื่องคู่เรื่องชีวิตไม่ใช่ของที่คุณหรือใครจะมาลองกีนเล่นๆ อย่าเชื่อเลยครับอยู่ก่อนแต่ง (ผมก็ชอบ)ถ้าทำแล้วจะโชคร้ายเกือบทุกคนนะจะบอกให้ ขอให้ความรักเป็นเรื่องของอารมณ์เพียงแค่ส่วนหนึ่ง โดยอารมณ์จะต้องตั้งอยู่บนฐานของเหตุผลที่หนักแน่นกว่า อารมณ์เป็นนามธรรมที่มีโอกาสล่องลอยไปเมื่อใดก็ได้ ส่วนเหตุผลจะเป็นเรื่องรูปธรรมที่จับต้องได้ตลอดกาล
     ท่านผู้อ่านที่มีความรู้เรื่องโหราศาสตร์ ก็น่าจะได้ประโยชน์กับการนำวิธีการสมพงษ์แบบนี้ไปใช้ เชื่อว่าน้อยคนนักจะทราบวิธีการสมพงษ์แบบนี้ รูปแบบและขั้นตอนการพยากรณ์มีอีกมาก แต่ต้องเป็นการทะยอยเขียนมาเพิ่มเติม ส่วนนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านไม่มากก็น้อยย ต้องขอโทษที่บทความล่าช้า หมู่นี้ภาระมากจริงๆ ครับแต่ก็จะพยายามเขียนมาให้ทันครับผม
บทความ อ.เชียร บางบอน

บทความ อ.เชียร ตอน ชีวิตอันเกิดจากกรรม article
บทความ อ.เชียร ตอน ดูดวงให้เป็น ดูดวงให้มีสติ article
บทความ อ.เชียร ตอน แก้วตาดวงใจ article
บทความ อ.เชียร ตอน ความรักสีดำ article
หาเวลาเลือกโอกาสเพื่อความสำเร็จ article
เลือกอาชีพเพื่อความสำเร็จ article
วางแผนชีวิตพิชิตความสำเร็จภาคชัยภูมิ article
ชื่อนั้นสำคัญไฉน article