ReadyPlanet.com
dot
ประวัติอาจารย์
dot
bulletประวัติอาจารย์หยังกง
bulletประวัติอาจารย์จางจื่อน่ำ
bulletประวัติอาจารย์ เซ้าคังเจี๋ย
dot
บทความของอาจารย์ท่านอื่นๆ
dot
bulletบทความ อ.เชียร บางบอน
bulletบทความ อ.ฮิม เมืองเลย
dot
รวมลิงค์
dot
bulletsanook.com
bulletpayakorn.com
bulletmeesook.com
bullethunsa.com
bulletpantip.com
dot
รับข่าวสาร

dot


Software บน Pocket PC / Plam
โรจน์ จินตมาศ

ดูดวง,โหราศาสตร์,ยูเรเนี่ยน,กาลโยค,พยากรณ์ฟุตบอลประสบการณ์จริงการใช้ ฉีเหมิน ตุ้นเจี่ย ตอน 3 article

     เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2549 เวลา 11.30 การเดินทางกลับจากการทำบุญ แจกผ้าห่ม ซึ่งผม(อ.สมพร ) และอาจารย์ชัยฤทธิ์ มีลางสังหรณ์ เกี่ยวกับการเดินทางในครั้งนี้ จะมีการประสบปัญหาอุปสรรคในระหว่างทาง จึงได้มีการขึ้นวันฉีเหมินตุ้นเจีย ก็มีการปรากฎว่าการเดินทางกลับจะมีปัญหา ซึ่งผมก็พยายามเลือกการเดินทางที่ดีที่สุด ออกมาแต่เรามีความจำเป็นต้องมีลงทางใต้ คือเดินทางเข้ากรุงเทพ ฯ จึงหลีกเลียง ไม่ได้ ซึงในการขับรถยนต์ กับมาก็มีการตั้งสติตลอดการเดินทาง เมื่อรถวิ่งไปได้ไม่เกิน 30 นาที ยางด้านหลังขวา ก็มีการเกิดการระเบิด (ระยะทาง ประมาณ 20 กิโลเมตร)ทำให้ไม่สามารถ เดินทางต่อไป ต้องมีการเปลี่ยนยางอะไหล่ ซึ่งต้องมีการขอความช่วยเหลือกับทางเพื่อน ๆ ที่เมืองเลย มาช่วยการเปลี่ยนยางในครั้งนี้  และเดินทางกลับกรุงเทพฯ ด้วยความปลอดภัย คราวนี้มาดูที่ผังดาวฉีเหมินตุ้นเจี่ย

     ฉีเหมินตุ้นเจี่ย เป็นอีกวิชา ที่ท่านอาจารย์ ขงเบ้ง มีการใช้งานในคัมภีร์ สามก๊ก ซึ่งเป็นการเรียกลม เรียกฝน ในสมัยก่อนการคำนวณต้องมีความซับซ้อน ยุ่งยากทำให้ในปัจจุบันนี้ มีผู้รู้จริง และใช้งานได้น้อยมาก  ทางเรามีการใช้งานตามหลักที่ทางท่านอาจารย์ จางจื่อหน่ำ แนะนำวิธีการใช้ โดยผ่านทางซินแซชัยฤทธิ์ ลิมป์ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ศาสตร์ฮวงจุ้ย 64 ข่วย  อีจิ้งผกข่วย และอีกมากมาย
ฉีเหมิน ตุ้นเจี่ย (ขีมึ้นตุ่งกะ)

ฉีเหมินตุ้นเจีย 奇門遁甲 ตอน สอบ Pat 2 article
ฉีเหมินตุ้นเจีย ตอน คุยงานเพื่อการลงทุน article
ฉีเหมินตุ้นเจีย ตอน มหัศจรรย์ฝนตกโปรยปราย article
ฉีเหมินตุ้นเจีย ตอน ตอนพิชิตการสอบ article
ฉีเหมินตุ้นเจีย ตอน ไปซื้อสินค้ามาขาย article
ฉีเหมินตุ้นเจี่ย ตอนขึ้นศาล article
ฉีเหมินตุ้นเจี่ย ตอน หารายได้ article
ฉีเหมินตุ้นเจี่ย ตอน ส่งงานเข้าประกวด article
ฉีเหมินตุ้นเจี่ย ตอน ประสบการณ์นายดัน article
ฉีเหมินตุ้นเจี่ย ตอน การสอบเลื่อนขั้น article
ฉีเหมิน ตอนตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ ตอนจบ article
ฉีเหมินตุ้นเจี่ย ตอนตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ article
เคล็ดไม่ลับกับ ฉีเหมินตุ้นเจี่ย ตอนที่ 1 article
ตอนที่ 12 ฉีเหมินตุ้นเจี่ย ขอคืนเงินภาษี article
ตอนที่ 11 ฉีเหมินตุ้นเจี่ย ไม่อยากเสียภาษีเพิ่ม article
ตอนที่ 10 ฉีเหมินตุ้นเจี่ยวันเครื่องบินตก article
ตอนที่ 9 เรื่องจริงจากคุณ กิตตินันท์ article
ตอนที่ 8 การเดินทางที่ต้องระมัดระวัง article
ประสบการณ์ ฉีเหมิน ตุ้นเจีย ตอนที่ 7 article
ประสบการณ์ ฉีเหมิน ตุ้นเจีย ตอนที่ 6 การเลือกใช้ 8 ประตู ปาเหมิน article
ประสบการณ์ ฉีเหมินตุ้นเจี่ย ตอน 5 ขอเปลี่ยนหน้าที่งาน article
ประสบการณ์จริงการใช้ ฉีเหมิน ตุ้นเจี่ย ตอน 4 article
ประสบการณ์จริงการใช้ ฉีเหมิน ตุ้นเจี่ย ตอน 2 article
ประสบการณ์จริงการใช้ ฉีเหมิน ตุ้นเจี่ย ตอน 1 article
ฉีเหมิน ตุ้นเจี่ย (ขีมึ้นตุ่งกะ) article