ReadyPlanet.com
dot
ประวัติอาจารย์
dot
bulletประวัติอาจารย์หยังกง
bulletประวัติอาจารย์จางจื่อน่ำ
bulletประวัติอาจารย์ เซ้าคังเจี๋ย
dot
บทความของอาจารย์ท่านอื่นๆ
dot
bulletบทความ อ.เชียร บางบอน
bulletบทความ อ.ฮิม เมืองเลย
dot
รวมลิงค์
dot
bulletsanook.com
bulletpayakorn.com
bulletmeesook.com
bullethunsa.com
bulletpantip.com
dot
รับข่าวสาร

dot


Software บน Pocket PC / Plam
โรจน์ จินตมาศ

ดูดวง,โหราศาสตร์,ยูเรเนี่ยน,กาลโยค,พยากรณ์ฟุตบอลหลัวผัน (หล่อแก) ตอนที่ 3 (19/08/2548) article

ตอนที่ 3 (19/08/2548)

วง24ทิศบนหลัวผัน
     ตามธรรมดาที่เวลาเราเรียนภูมิศาสตร์อาจารย์จะสอนเรื่องทิศทางว่ามีทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตก และอีกสี่ทิศเฉียงคือตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันตกเฉียงใต้ ตะวันตกเฉียงเหนือรวมเป็นแปดทิศทาง แต่ในวิชาฮวงจุ้ยเราแบ่งย่อยออกไปเป็น24ทิศ  และขั้นสูงสุดแบ่งเป็น64ทิศ
     วง24ทิศถือเป็นส่วนที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการใช้งานบนหลัวผัน ไม่ว่าคุณจะเรียนสายไหนก็ตามจะเป็นซาง้วนก็ดี ซาฮะก็ดี หรือจะเป็นบ้านแปดทิศก็ดี(ไว้มีโอกาสจะเขียนเรื่องบ้านแปดทิศให้อ่านกัน) จำเป็นต้องรู้เรื่องทิศทั้ง24นี้ เพียงแต่ว่ามีความแตกต่างกันเรื่องของอิมเอี๊ยงและในด้านการใช้งานเท่านั้นเองเรามาว่ากันเรื่องอิมเอี๊ยงของ24ทิศกันก่อน
     ระบบซาง้วนการแบ่งอิมเอี๊ยง24ทิศ แบ่งดังนี้ครับ
     วง24ทิศมาจากการแบ่งทิศทั้งแปดแต่ละทิศย่อยลงไปอีกเป็น3ราศี อย่างเช่นทิศเหนือก็แบ่งย่อยออกไปเป็นสามส่วนเราจะเรียกว่าราศีที่1 ราศีที่2 และราศีที่3 ตามลำดับ เพราะฉะนั้น8ทิศแบ่งย่อยอีกสามส่วนก็จะได้เป็น24ทิศ(หรือ24ราศี)
 

                      

     ตำแหน่งกลางของแต่ละราศีจะอยู่บนองศาที่มีหน่วยเป็นเท่าของ15 เช่นในตัวอย่างราศีที่2ของทิศเหนืออยู่ที่ตำแหน่ง0องศา ราศีที่1อยู่ที่ตำแหน่ง345องศา และราศีที่3อยู่ที่ตำแหน่ง15องศา
     เมื่อเรารู้ตำแหน่งกลางของแต่ละราศี เราก็สามารถที่จะรู้ว่าราศีนี้มีรัศมีจากองศาเท่าไหร่ไปถึงองศาเท่าไหร่ เพราะว่าหนึ่งราศีมี15องศา เพราะฉะนั้นจากตำแหน่งกลางของราศีนับไปด้านซ้าย7.5องศา และด้านขวา7.5องศา เช่นราศีที่2ของ   ทิศเหนือตำแหน่งกลางคือ0องศา เพราะฉะนั้นราศีนี้มีรัศมีตั้งแต่องศาที่352.6ถึง7.5องศา การนับทิศจะเริ่มจากทิศเหนือ วนตามเข็มนาฬิกา คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออก ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศใต้ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทิศตะวันตก ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ แล้วกลับมาจบที่ทิศเหนือ
     ชื่อราศีทั้งหมด24ราศี(ในวงเล็บออกเสียงจีนแต้จิ๋ว)และพลังของแต่ละราศีว่าเป็นอินหรือเอี๊ยง
     ทิศเหนือมีรัศมี45องศา แบ่งออกเป็น3ราศี ราศีละ15องศา
     ราศีเหยิน(ยิ้ม)  อยู่ที่   337.6  องศาถึง  352.5 องศา พลังเอี๊ยง 
     ราศีจื่อ (จื้อ)    อยู่ที่   352.6  องศาถึง     7.5 องศา พลังอิน
     ราศีกุ่ย (กุ่ย)    อยู่ที่      7.6  องศาถึง   22.5 องศา พลังอิน
     ทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีรัศมี45องศา แบ่งออกเป็น3ราศีราศีละ15องศา
     ราศีโฉ่ว (ทิ่ว)   อยู่ที่    22.6   องศาถึง   37.5 องศา พลังอิน
     ราศีเกิ้น (กึ่ง)   อยู่ที่    37.6   องศาถึง   52.5 องศา พลังเอี๊ยง
     ราศีอิ๋น (เอี๊ยง)    อยู่ที่    52.6   องศาถึง   67.5 องศา พลังเอี๊ยง
     ทิศตะวันออกมีรัศมี45องศา แบ่งออกเป็น3ราศีราศีละ15องศา
     ราศีเจี่ย (กะ)   อยู่ที่    67.6    องศาถึง   82.5 องศา พลังเอี๊ยง
     ราศีเหม่า (เบ้า) อยู่ที่    82.6    องศาถึง   97.5 องศา พลังอิน
     ราศีอี่ (อิก)      อยู่ที่    97.6    องศาถึง 112.5 องศา พลังอิน
     ทิศตะวันออกเฉียงใต้มีรัศมี45องศา แบ่งออกเป็น3ราศีราศีละ15องศา
     ราศีเฉิน (ซิ้ง)   อยู่ที่   112.6    องศาถึง 127.5 องศา พลังอิน
     ราศีซุ่น (สุ่น)    อยู่ที่   127.6    องศาถึง 142.5 องศา พลังเอี๊ยง
     ราศีซื่อ (จี๋)    อยู่ที่   142.6    องศาถึง 157.5 องศา พลังเอี๊ยง
     ทิศใต้มีรัศมี45องศา แบ่งออกเป็น3ราศีราศีละ15องศา
     ราศีปิ่ง (เปี้ยะ)    อยู่ที่   157.6    องศาถึง 172.5 องศา พลังเอี๊ยง
     ราศีอู่ (โง้ว )     อยู่ที่   172.6    องศาถึง 187.5 องศา พลังอิน
     ราศีติง (เตง)     อยู่ที่  187.6     องศาถึง 202.5 องศา พลังอิน
     ทิศตะวันตกเฉียงใต้มีรัศมี45องศา แบ่งออกเป็น3ราศีราศีละ15องศา
     ราศีเว่ย (บี่)    อยู่ที่  202.6     องศาถึง 217.5 องศา พลังอิน
     ราศีคุน (คุง)    อยู่ที่   217.6     องศาถึง 232.5 องศา พลังเอี๊ยง
     ราศีเซิน (ซิม)    อยู่ที่  232.6     องศาถึง 247.5 องศา พลังเอี๊ยง
     ทิศตะวันตกมีรัศมี45องศา แบ่งออกเป็น3ราศีราศีละ15องศา
     ราศีเกิง (แก)    อยู่ที่  247.6  องศาถึง  262.5 องศา พลังเอี๊ยง
     ราศีโหย่ว (อิ้ว)    อยู่ที่  262.6  องศาถึง  277.5 องศา พลังอิน
     ราศีซิน (ซิง)     อยู่ที่  277.6  องศาถึง  292.5  องศา พลังอิน
     ทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีรัศมี45องศา แบ่งออกเป็น3ราศีราศีละ15องศา
     ราศีซวี (สุก)      อยู่ที่   292.6 องศาถึง  307.5 องศา พลังอิน
     ราศีเฉียน (เคี้ยง)  อยู่ที่   307.6 องศาถึง  322.5 องศา พลังเอี๊ยง
     ราศีไฮ่ (ไห)      อยู่ที่   322.6 องศาถึง  337.5 องศา พลังเอี๊ยง

                          

     ที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นเป็นการแบ่งอิมเอี๊ยงของระบบซาง้วน ซึ่งผู้ที่สนใจเรียนระบบนี้ต้องจำให้แม่นว่าทิศไหนเป็นอิมเป็นเอี๊ยง เพราะมีผลอย่างมากในการคำนวณกระแสพลังชี่  วันนี้เอาแค่นี้ก่อน คราวหน้าจะนำเรื่องอิมเอี๊ยง24ทิศของระบบซาฮะมาให้อ่านกันนะครับ

 ตอนที่ 2 (17/07/2548)